En 17-årig flicka vid namn Alice drabbas av hjärnproppar efter att ha tagit p-pillerBar på ovanlig gen – kan leda till blodproppar efter p-piller

Alice, 17 år gammal, upplevde kraftig huvudvärk efter att ha använt p-piller i två månader. Det visade sig senare vara blodproppar i hjärnan, som läkarna tror berodde på preventivmedlet. Alice vill nu varna andra för riskerna.

I mars fick Alice p-pillerna utskrivna från en ungdomsmottagning. Ingen visste då att Alice bar på en mycket ovanlig gen, vilket skulle leda till ovanliga reaktioner. Efter två månader, när Alice var på semesterresa, började hon uppleva plötslig huvudvärk. Symptomen förvärrades snabbt och hon började även kräkas. Hon togs in på sjukhuset och det visade sig att hon hade flera blodproppar i hjärnan. Hon fick sjukhusvård i två veckor och behandlades med blodförtunnande medicin.

En utredning avslöjade att Alice bar på en protrombingenmutation, vilket innebär att blodet koagulerar lättare och ökar risken för blodproppar. Hon drabbades av en mycket ovanlig form av blodpropp i hjärnan som bara drabbar 1-2 av 100 000 människor per år och som kan ”triggas” av p-piller. Ingen i Alice familj visste att de bar på genen innan utredningen.

En ny studie från Uppsala universitet visar att genetik påverkar risken för blodproppar vid användning av p-piller. Kvinnor med en hög genetisk sårbarhet för blodpropp löper sex gånger högre risk att drabbas av det under de två första åren av p-pilleranvändning. Forskarna menar att kunskapen kan leda till att kvinnor med hög risk kan erbjudas alternativa preventivmetoder genom att ta ett blodprov vid födseln.

Viveca Odlind från Läkemedelsverket konstaterar att det finns mycket kunskap om p-pillers risker och att de som förskriver läkemedlen är medvetna om dessa. Hon påpekar också att risken för blodproppar vid användning av p-piller är mycket liten.

Alice mamma, Anna, tycker dock att p-piller förskrivs för lättvindigt och anser att dotterns sjukdom kunde ha undvikits om ett blodprov hade tagits innan förskrivningen. Samtidigt vill inte Alice skrämma andra tjejer med sin historia, men hon anser att man bör vara medveten om riskerna och undersöka om man är i riskzonen innan man börjar använda p-piller.