En analys av Gripen med högsta sekretess har lämnats in