Norrsken ses nu även i flera sydligare länderUnder de senaste dagarna har norrsken observerats i flera länder söderut, såsom Slovakien, Kroatien, Ukraina, Ryssland och Tyskland. SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir förklarar att det är ovanligt att norrsken syns så långt söder ut, men det har hänt tidigare. Hon hänvisar till den pågående solaktiviteten som förklaringen till varför fler länder upplever norrsken just nu. Solaktiviteten följer cykler som varar i cirka 11 år, vilket innebär att det är bra att ta tillfället i akt och njuta av norrskenet innan aktiviteten minskar igen.

Intressant nog har även Australien fått se liknande ljusfenomen, men det är inte norrsken utan sydsken, som inträffar vid den sydliga polen. Tomasdottir förklarar att det inte är lika vanligt att människor får se sydsken som norrsken, eftersom det finns mindre landmassa och mestadels hav i närheten av den södra polen.

Artikeln innehåller även en video som visar norr- och sydskenen i de olika länderna.