Ökande antal besökare i stugbyar i Värmland


I Värmland var sommaren överlag ingen bra period för campingen, med en total minskning av antalet besökare med tio procent. Framförallt har besöken från norska gäster minskat, vilket är en stor marknad för campingen i Värmland.

Positiv framtid

Anledningen till den svaga perioden för campingbesök beror på flera faktorer enligt Mia Landin, vd för Visit Värmland, men framför allt på vädret. Trots detta tror hon på en stark återhämtning för campingen i Värmland.

– Campingen är på uppåtgående, och vi har många fantastiska campingplatser med underbara lägen.

För mer information, se klippet ovan.