Översvämningar i Östafrika kräver flera människolivMinst ett 30-tal människor har förlorat livet i Kenya och Somalia till följd av översvämningar efter intensivt regn. Situationen har föranlett att en nationell nödsituation har utlysts i Somalia, där minst 14 personer har omkommit och där flera hem, vägar och broar har förstörts. Räddningsteam arbetar för att nå uppskattningsvis 2 400 människor som är instängda på grund av översvämningar i delstaten Jubaland, Sydsomalia. Det intensiva regnet kommer efter en fyra år lång period av torka i området. I grannlandet Kenya har Röda Korset rapporterat att dödssiffran har stigit till 15 sedan regnet inleddes i fredags. Mombasa, en hamnstad, och de nordöstra områdena är de områden som har drabbats hårdast. Utöver detta har det också rapporterats om kraftigt regn och översvämningar i Somaliregionen i Etiopien, vilket har lett till att tusentals människor har tvingats lämna sina hem då bostäder och jordbruksmark har förstörts.