Stämde man kafé som ratade?Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer ett kafé som endast anställde kvinnor, enligt Dagens Juridik. En man hade sökt jobb på kaféet men fick senare beskedet att kaféet endast hade kvinnliga medarbetare och att arbetsgivaren och de anställda hade kommit överens om att det skulle förbli så. DO anser att mannen har blivit missgynnad genom att bli bortvald och kräver att kaféet betalar 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.