Tilldelas Slalomklubben extra bidrag för utveckling av Frykstabacken


Under tisdagen diskuterades möjligheten till ett utökat driftsbidrag för Frykstabacken i kommunstyrelsen i Kil. Kils slalomklubb hade ansökt om extra 197 500 kronor för att kunna hålla slalombacken öppen under vintern.

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att bevilja klubben 150 000 kronor, berättar ordföranden Anders Johansson (S).

Det utökade driftsbidraget är dock inte villkorslöst.

”Det är kopplat till ett samarbete med orienteringsklubben för snöläggning av skidspåren på Frykstahöjden. Dessutom vill vi att det ska bli en gratisdag i backen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen,” förklarar Anders Jonsson (S).