Bostadsministern uttrycker oro för tvärnit i bostadsbyggandet


Enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) är behovet av nya bostäder de kommande åren över 67 000 per år. Han konstaterar att trots att det i år påbörjas byggandet av 27 000 nya bostäder kommer den siffran sjunka ännu mer nästa år, vilket han beskriver som en kraftig inbromsning.

Bostadsministern pekar på att en del av lösningen på problemet är att få igång en bättre byggnation av studentbostäder, eftersom detta ofta är människors första boende. Han betonar att regeringen har fokuserat på att komma igång med detta arbete.

För mer information om regeringens åtgärder kan du titta på videon ovan.