Brand i Eskilstuna: Storbrand påvindsvåningenBrandutbrott i Eskilstuna flerfamiljshus upptar räddningstjänsten

Under natten har en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Eskilstuna. Henrik Dewoon Thorén, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, meddelar att branden inte är under kontroll och att det rör sig om en fullt utvecklad vindsbrand. Räddningstjänsten har kallats in med cirka 15 enheter och förväntar sig att släckningsarbetet kommer att pågå hela natten och delvis in på onsdagsmorgonen.

Thorén poängterar att det finns risk för spridning av branden både längs vinden och nedåt mot lägenheterna. Bilder från platsen visar att branden tros ha spridit sig genom lägenheter på vindsplanet. De boende i huset har evakuerats och det finns inga rapporter om skadade i samband med branden.