Det måste vara ett palestinskt ledarskapDela den här artikelnSpara ned den här artikeln

Den pågående konflikten mellan Israel och Hamas har nu varat i en månad och har lett till tusentals dödsfall. Israels offensiv i Gaza fortsätter och frågor väcks om vem som ska styra området efter Hamas.

Den israeliska militären meddelade under tisdagen att man för första gången på årtionden stridit i ”hjärtat av Gaza City”. Israels mål är att utrota Hamas och en markoffensiv verkar vara pågående. Samtidigt ökar dödsfallen i det tätbefolkade palestinska territoriet, med över 10 000 rapporterade dödsfall till följd av israeliska flygattacker sedan den 7 oktober.

Frågor om framtiden för Gaza har börjat ställas, med diverse åsikter och perspektiv. Israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu har antytt att de som följer Hamas väg inte kommer att styra Gaza i framtiden. USA har också uttryckt att de inte vill se en ny ockupation av Gaza och att det måste vara ett palestinskt styre i området efter konflikten.

Antony Blinken har sagt att samtal om Gazas framtid måste inledas snart och blandade åsikter och förslag har framkommit om vem som ska styra Gaza efter konflikten. Palestinas president Mahmoud Abbas sägs inte vilja styra området och det finns blandade reaktioner om vilken roll internationella aktörer bör ha i denna fråga.

Samtidigt har ingen lösning eller plan för framtiden presenterats och inget land eller organisation verkar särskilt intresserade av att ta kontroll över Gaza. Experters åsikter varierar om hur en eventuell styre av Gaza skulle gå till, och det framgår att det inte finns någon enkel lösning på denna komplexa fråga.