Förhandlingar om att övertyga EU-länderna att öppna dörrarna för UkrainaEU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev förra lördagen för att diskutera eventuellt medlemskap i EU för Ukraina. Trots ökat tryck på att växa igen, framför allt med Ukraina, är det inte en enkel uppgift att få dagens medlemsländer att säga ja.

Tio år har gått sedan den senaste utvidgningen av EU och trycket för att växa igen har ökat. Trots många ansökningar och långa förhandlingar har inga nya medlemmar släppts in sedan Kroatien 2013. Ungerns skepsis kring Ukraina utgör ett hinder för formella medlemskapsförhandlingar, och det kan krävas pengar till Ungern för ett klartecken. EU-kommissionen förväntas föreslå att delar av pengarna till Ungern kan betalas ut, men det återstår att se om det räcker.

Det är också viktigt att avgöra vilket sorts EU ansökarländerna kommer att få ansluta sig till. Tyskland och Frankrike arbetar för att göra EU mer lättstyrt och en diskussion om riktningen för EU väntas bli intensiv under kommande år.

Ett stort antal länder på västra Balkan och i östra Europa står i EU:s väntrum och hoppas på framtida medlemskap, men det återstår att se när och om de kommer att inkluderas. EU måste också se till att ansökarländerna får en chans att tidigt ta del av EU:s fördelar, även innan de är fullvärdiga medlemmar.