Kritik mot Regionens råd om viktminskning under graviditetenRegion Värmland har lanserat en ny metod för hälsosamma levnadsvanor för gravida, kallad LEVA-metoden. Metoden har dock skapat en kritikstorm på regionens Instagram-konto. Många anklagar regionen för vikthets och uppmanar istället till ett hälsofokus. Trots detta försvarar Marja Rudenhed, biträdande verksamhetschef inom barn-, unga och familjehälsa inom Region Värmland, regionens budskap och hävdar att regionen behöver vara mer transparent kring budskapet.

Metoden inriktar sig främst på kvinnor med högt BMI under graviditeten och syftar till hälsosam viktnedgång efter förlossningen genom evidensbaserad kostbehandling hos dietist. Region Värmland rapporterar att en majoritet av de gravida som skrevs in hos deras barnmorskor hade övervikt eller obesitas 2022.

Reaktionerna mot metoden har varit starka och kommentarsfälten på regionens Instagram-konto har fyllts med kritiska åsikter. Många har ifrågasatt användningen av BMI som ett mätinstrument och anklagar regionen för att fokusera på vikt istället för hälsa.

Marja Rudenhed förklarar att hälso- och sjukvården har som mål att förebygga risker för ohälsa hos gravida kvinnor och betonar att en ohälsosam övervikt kan leda till allvarliga sjukdomar, både för kvinnan och barnet. Hon påpekar även att regionen har identifierat gravida med ohälsosam övervikt under en längre tid, men tidigare saknat möjligheter att erbjuda insatser. Nu är de glada att kunna erbjuda metoden till dem som är intresserade.

Efter den massiva kritiken har regionen avbrutit sin planerade veckolånga kampanj på sociala medier för LEVA-metoden och har också tagit bort stötande kommentarer från deras plattform. Samtidigt har de fått positiv feedback via privata meddelanden.

Marja Rudenhed uttrycker att hon tycker det är sorgligt att målgruppen inte har fått någon plats i kommentarsfälten och försäkrar att regionen inte har publicerat oanständiga inlägg. Trots den starka kritiken står regionen fast vid sitt beslut att introducera LEVA-metoden.