Situationen i Gaza behöver omedelbar extra hjälp: ”Oerhörd nödsituation”Sida ökar sitt humanitära stöd till de palestinska områdena med ytterligare 60,8 miljoner kronor. Situationen i området har försämrats kraftigt sedan den 7 oktober och behoven har ökat, särskilt i Gaza. Pengarna är öronmärkta för att tillgodose behoven hos den hårt drabbade befolkningen, framför allt inom områden som mat, vatten, sjukvård och skydd.

Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd, betonar vikten av att det humanitära tillträdet i Gaza förbättras. Han säger också att man inte kan utesluta möjligheten att ytterligare stöd kan komma att behövas om situationen förvärras ännu mer.

Regeringen meddelade förra veckan ett stödpaket på 150 miljoner kronor till Gaza, och Sidas stöd på drygt 60 miljoner är ett komplement till detta. Totalt bistår Sida med över 195 miljoner i humanitärt bistånd till de palestinska områdena under 2023.

Den 10 oktober beslutade regeringen att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet till de palestinska områdena och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av det samlade biståndet. Uppdraget ska vara klart senast den 1 december 2023, men det humanitära biståndet påverkas inte av denna paus.