Yasin tvingades till uppfostringsanstalt för att ”bli av med sin homosexualitet”


Akuta händelser

Vid akuta händelser och pågående brott– kontakta 112.

Om händelsen inte är akut, men du vill anmäla att du är utsatt för ett brott. Ring polisen på 114 14.

Socialtjänsten

De flesta kommuner i Sverige har ett journummer dit man kan ringa om man är i akut behov av hjälp under kvällar och helger. Mer information finns på din kommuns hemsida.

Ungdomsmottagningen

På samlingssidan umo.se finns kontaktvägar till alla landets ungdomsmottagningar. Hit kan du vända dig om du är mellan 13 och 25 år. Det går även att ringa och skicka in frågor via mejl.

Ett urval av organisationer i Sverige som jobbar mot hedersvåld:

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF:s stödjour för råd, stöd och hjälp: 070 000 93 28. Stödjouren är öppen dygnet runt, du som ringer kan vara helt anonym och samtalet är kostnadsfritt.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen går att nå på telefon: 020 50 50 50. På uppdrag av regeringen bemannar nationellt centrum för kvinnofrid telefonlinjen dygnet runt, året om.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och tala med en kurator. Deras telefonnummer är 116 111 och alla samtal är anonyma och kostnadsfria.

Rädda Barnen

Barn och ungdomar kan prata med Rädda Barnen om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning i chatten ”Kärleken är fri”. Chatten är öppen måndag-torsdag och söndag klockan 19.00-21.00.