Åtskilliga medlemmar avgår från SD:s partistyrelseUppdaterad 18.49 | Publicerad 18.26

Carina Ståhl Herrstedt och Jonas Andersson föreslås lämna Sverigedemokraternas partistyrelse, enligt valberedningens förslag. Istället föreslås Roger Hedlund, Andrea Kronvall och Kristian Silbvers ta deras platser som ordinarie ledamöter. Björn Söder, en långvarig SD-politiker, finns inte heller med i valberedningens förslag. Istället föreslås Linda Lindberg ta över som andre vice partiordförande och Julia Kronlid föreslås kvarstå i partistyrelsen men inte som andre vice partiordförande. Beslutet om den nya partistyrelsen kommer fattas av SD på partiets landsdagar i slutet av november.