Effektiv viktnedgång med motiverade läkare”Positiva uppmaningar kan få patienter med fetma att gå ner i vikt”

En ny studie vid universitetet i Oxford visar att patienter med fetma är mer benägna att gå ner i vikt om deras läkare kommunicerar positivt och fokuserar på fördelarna med viktminskning. Studien analyserade samtal mellan läkare och patienter där ett 12-veckorsprogram med livsstilsförändringar diskuterades.

Resultaten visar att patienter som möttes av positiva ord och en entusiastisk ton från sina läkare gick ner i snitt 4,8 kilo efter 12 månader, medan de som möttes av en mer neutral eller negativ inställning bara gick ner 1,2-2,7 kilo i snitt. Forskarna förklarar skillnaden med att fler patienter var motiverade att delta i programmet om de fick det presenterat som något positivt.

Förekomsten av övervikt och fetma ökar stadigt i Sverige och i stort sett i alla åldrar. Mer än en miljon vuxna har fetma idag och andelen har ökat från 11 procent till 16 procent mellan 2004 och 2022.

Studien har publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine och forskarna hoppas att deras resultat kan inspirera läkare att kommunicera mer positivt och lösningsfokuserat med patienter med fetma för att öka motivationen för livsstilsförändringar.

Källa: Folkhälsomyndigheten