Färskt utbrott av salmonella på hönsgård på GotlandHönsgård på Gotland drabbad av salmonella – 15 000 höns riskerar avlivning

En gård med minst 15 000 värphöns på Gotland har drabbats av salmonella, rapporterar Helagotland. Inga djur har insjuknat, men Jordbruksverket ska nu besluta om hönsen ska avlivas för att möjliggöra rengöring och sanering av stallarna.

Ebba Schwan på Länsstyrelsen Gotland förklarar att beslutet ännu inte tagits, men att det är vanligt att hantera salmonella på det viset.

Smittan upptäcktes vid en rutinkontroll och enligt Länsstyrelsen är det tack vare sådana kontroller och kraftfulla åtgärder mot salmonella som livsmedel i Sverige hålls fria från smittan.

De drabbade hönsen på Gotland är inte det enda fallet av salmonella inom äggproduktionen i Sverige. Tidigare på dagen avslöjades att Sveriges största äggproducent, CA Cedergren, avlivat alla sina höns på grund av ett salmonellautbrott. Innan utbrottet hade anläggningen i Fliseryd 1 182 500 djur, vilket motsvarar en femtedel av alla värphöns i Sverige.