Forskare utvecklar ny typ av träningspillretForskning på möss undersöker om ett piller kan efterlikna positiva effekter av fysisk träning

Enligt Carl Johan Sundberg, läkare och professor vid Karolinska Institutet, kan ett piller potentiellt ge vissa av de positiva effekterna som fysisk träning ger, såsom bättre uthållningsförmåga och förbättrad blodsockerkontroll. Detta skulle vara särskilt fördelaktigt för personer som av olika skäl inte kan träna, till exempel personer med förlamning.

Det har redan förekommit exempel på läkemedel med vissa av tränings positiva effekter, såsom nitroglycerin som Alfred Nobel använde för dynamiten och som minskar kärlkramp.

Trots potentialen för ett sådant träningspiller poängterar Sundberg att det inte skulle vara möjligt för ett enda piller att replikera alla fördelar med fysisk aktivitet. Det skulle krävas kanske upp till 100 olika läkemedel för att uppnå samma effekter.

Dessutom finns det risker med ett eventuellt träningspiller, inklusive negativa biverkningar. Djurstudier har visat att djur lättare utvecklar cancer vid intag av liknande läkemedel, och det finns möjlighet för oönskade effekter i andra delar av kroppen, såsom högt blodtryck.

Sundberg noterar att även om ett träningspiller skulle utvecklas, är det osannolikt att det når marknaden inom en snar framtid. Sannolikheten för ett framgångsrikt läkemedel är mindre än en procent, och det kan ta upp till 15 år innan det når marknaden.