Kan rymdvarelser vara artificiell intelligens? En teori av astronomen Martin Rees