Politiska styret i Norrköping uppmanar Liberalerna att återvända till förhandlingsbordet


Efter att Liberalerna meddelat att de lämnar den styrande koalitionen har Borgerlig samverkan, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och stödpartiet Sverigedemokraterna, uppmanat Liberalerna att kliva fram och visa att de är villiga att ta ansvar tillsammans med dem.

Anledningen till att Liberalerna lämnar koalitionen är att de saknar förtroende för Moderaternas gruppledare Sophia Jarl. Enligt Liberalerna finns det inte längre en grund för samverkan mellan partierna.

Reidar Svedahl, Liberalernas gruppledare i Norrköping, jämförde situationen med ett äktenskap där förtroende är avgörande för att det ska fungera. Detta uttalade han till SVT Öst.

Efter att en tilläggsbudget skulle klubbas sköts beslutet framåt av en enig grupp politiker. Efter mötet möttes Reidar Svedahl och Sophia Jarl för ett enskilt möte på en restaurang.

Borgerlig samverkan meddelar att de nu arbetar intensivt för ett fortsatt stöd. För att ha majoritet krävs stöd från Liberalerna eller ett annat parti.