Saneringen kostade 100 miljoner kronorSaneringen av oljan från Marco Polo beräknas ta ett år och kosta runt 100-150 miljoner kronor enligt en expert. Oljan som läckt ut beskrivs som tjock, kladdig och giftig. Marinbiologen Jonas Henriksson, som är chef för oljejouren på IVL Svenska miljöinstitutet, jämför utsläppet med det omfattande oljeutsläppet som drabbade Tjörn 2011 och beräknar att kostnaden för saneringen av oljan från Marco Polo kommer att hamna på runt 100-150 miljoner kronor.

Regeringen kommer att kompensera kommunerna för kostnaderna, som i sin tur kommer att ersättas av TT-Lines försäkringsbolag. TT-Line kommer förmodligen att behöva betala en vattenföroreningsavgift på omkring 100 000–500 000 kronor. Marinbiologen förväntar sig att försäkringsbolaget kommer att täcka de stora kostnaderna för saneringen och att samhället inte kommer att behöva ta på sig stora kostnader förutom att det sliter på det ordinarie arbetet.

oljeutsläppet från Marco Polo inträffade i Hanöbukten när fartyget var på väg från Trelleborg till Karlshamn. Söndagen den 22 oktober stötte fartyget på grund och började läcka olja. Saneringsarbetet har pågått längs kusten och till havs och nådde land vid Hörvik i Sölvesborgs kommun. Den utläckta oljan är en restprodukt från framställningen av bensin och diesel, och används inom sjöfarten på grund av sitt låga pris. Utsläppet är extremt skadligt för miljön och saneringen förväntas ta cirka ett år.