Svinpestspridning förväntas vara minimal


Smittan verkar hålla sig inom det avspärrade området. Arkivbild.
Smittan verkar hålla sig inom det avspärrade området. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT

Ingen omfattande spridning pågår av den afrikanska svinpesten och risken för att smittan ska spridas utanför det avspärrade området är liten, konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i en ny lägesbild av situationen.

Drygt femtio smittade vildsvinskadaver har hittats, alla inom ett mindre område av smittans kärnområde inom den smittade zonen.

”Vår bedömning är att risken för spridning av ASF från den smittade zonen till vildsvin i andra delar av landet är låg. Att smittan sprids till grisar i andra delar av landet från den smittade zonen bedömer vi som en mycket låg risk, sammanfattar Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Förstärkt övervakning pågår i de kommuner som berörs. SVA uppmanar också alla att fortsätta rapportera in fynd av döda vildsvin från hela landet.