Domstolsanställd avslöjade hemlig information till kriminell


Kvinnan jobbade på Attunda tingsrätt och har suttit häktad sedan september misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.


En kvinna anställd på Attunda tingsrätt åtalas för grovt dataintrång och grovt brott mot tystnadsplikt.

Kvinnan ”har i sin egenskap som handläggare vid Attunda tingsrätt, uppsåtligen röjt uppgifter som hon varit pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning. Röjandet har bestått i att (NN) röjt uppgifter från Attunda tingsrätt till en person som inte haft rätt att ta del av uppgifterna”, skriver åklagare Per Nichols i åtalet.