Erdogan dras in i rättsstrid och kräver ny grundlagTurkiets president Erdogan tar ställning i rättstvist

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har uttryckt sin åsikt i en pågående strid mellan landets högsta domstolar. Konstitutionsdomstolen anser att en fängslad oppositionspolitiker ska släppas, medan den högsta appellationsdomstolen motsätter sig detta beslut. Erdogan kritiserar konstitutionsdomstolens beslut och öppnar för en ny grundlag.

Tvisten gäller en vänsterpolitiker som har valts in i parlamentet och dömts till fängelse. Konstitutionsdomstolen anser att han har åtalsimmunitet och ska släppas, medan den högsta domstolen motsätter sig detta beslut och beordrar en utredning av konstitutionsdomstolens domare.

Beslutet har lett till demonstrationer från bland annat Turkiets advokatsamfund och det största oppositionspartiet CHP kallar det en ”maktkupp mot parlamentet”. Erdogan har också uttryckt att det kan vara nödvändigt med en ny grundlag för landet.

Erdogan har länge kritiserats för att sätta maktdelningen ur spel och placera lojala domare i högsta instanser. Nu tar han offentligt ställning i en kontroversiell rättstvist och öppnar upp för en eventuell förändring av landets grundlag.