EU enades om en ny lag om våtmarkerUnder torsdagskvällen enades förhandlare från EU-länderna och EU-parlamentet om en kompromiss gällande restaureringen av våtmarker och grönområden. Enligt den överenskommelsen ska minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta restaureras innan år 2030, och samtliga berörda ekosystem ska vara restaurerade senast år 2050. Detta är ett viktigt steg för att bevara och återställa naturen inom EU och för att uppnå målen för hållbarhet och biologisk mångfald. Det har varit en lång process att nå fram till denna kompromiss, men förhoppningsvis kommer det att leda till positiva förändringar för miljön i hela unionen.