för Tingsrätten: Ett allvarligt hot mot förtroendetEn anställd vid Attunda tingsrätt har åtalats för att ha läckt hemlig information till en kriminell person. Lagman Anders Dereborg säger att det är av yttersta vikt att information inte går ut från rättsväsendet till personer som inte ska ha den. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med att öka säkerhetstänkandet både när det gäller den inre och yttre säkerheten. De genomför en fullständig genomlysning av hela verksamheten och alla rutiner i säkerhetshänseende.

Kvinnan hade inte säkerhetsprövats, vilket är en bakgrundskontroll som myndigheter kan låta Säkerhetspolisen genomföra. Detta är vanligtvis inte något som domstolarna omfattas av enligt lagstiftningen, trots att de hanterar allvarlig brottslighet.