Sara-Elvira Kuhmunen utsedd till årets unga förebildSáminuorras förbundsordförande Sara-Elvira Kuhmunen tilldelas Anders Carlberg-minnespris som årets unga förebild. Juryn hyllar henne för sitt ledarskap och som en viktig förebild för unga, framför allt för unga i minoritetsgrupper eller som kämpar för sina rättigheter. Kuhmunen utmanar industrijättar och den svenska staten och fortsätter att aktivt kämpa för unga samers rättigheter och framtid.

I ett pressmeddelande förklarar Kuhmunen att den samiska identiteten är väldigt viktig för henne, eftersom det är hennes hem, identitet och vardag. Hon poängterar även hur det samiska folket har kämpat mot förtryck från den svenska staten och lyfter fram vikten av att bevara den samiska kulturen och språket.

Utöver sitt engagemang inom samiska frågor, har Kuhmunen också gjort sig bemärkt inom musikvärlden. Hon kom på andraplats i Sámi grand prix 2022 och deltog även i Idol med jojken Čuvggodit. Musiken är för henne ett viktigt komplement till sitt arbete med svåra frågor och hon beskriver musiken som sitt första språk.

Kuhmunen kommer att motta priset under en ceremoni på Fryshuset i Stockholm och belönas även med ett stipendium på 15 000 kronor för personlig utveckling.

Priset tilldelas för hennes starka engagemang och ledarskap samt hennes förmåga att kämpa för samiska rättigheter och för den samiska kulturen och identiteten.