Ingen diskussion om SD tillåts på KD-tingetIntern kritik: Markerar inte tillräckligt starkt

En känslomässig kongress för Kristdemokraterna slutade i tårar för flera politiker. Efter en lång dag begränsades diskussionen om närmandet till Sverigedemokraterna och många blev besvikna över att inte få uttrycka sin åsikt. Peter Åkerström, KD-politiker, menar att partiet måste kunna prata om dessa känsliga frågor och inte vara rädda att markera sin ståndpunkt. Han är kritisk till att partiet inte tar tydligt avstånd från uttalanden från SD som strider mot KD:s värderingar. Även Gunilla Lindell, regionpolitiker, känner oro över att partiet eventuellt kan komma att regera ihop med SD i framtiden. Hon anser att det är viktigt att ha tillräckligt med tid avsatt för att diskutera partiets ideologi och att det är bekymmersamt att man inte tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar. Aftonbladet har försökt att nå Kristdemokraternas presstjänst för en kommentar.