Polischefen: ”Vi måste samarbeta särskilt med Sverige”