Polisen har en teori om orsaken till familjens sjukdomSöderhamnsfamiljens hem spärrades av på nytt tidigare i veckan enligt uppgifter till Aftonbladet. Åklagaren Christer Sammens har en teori om vad som kan ligga bakom familjens insjuknande. Familjen sökte vård med akuta magsjukesymptom i mitten av oktober och de fyraåriga flickan överlevde inte. Polisen spärrade av familjens bostad för att en förts undersöka den och senare med bättre utrustning för att hitta spår som kan bekräfta en teori. Förundersökningen ändrades till mord och både Folkhälsomyndigheten, Giftinformationscentralen och Totalförsvarets forskningsinstitut kopplades in i utredningen. Åklagaren Christer Sammens tror att nya provsvar ska kunna ge svar på vad som orsakade familjens insjuknande.