Polisens misslyckande med att hitta kungavännen enligt Leif GW Persson’s kritikKriminologen Leif GW Persson kritiserar polisen för att inte ha kunnat hitta den sexköpsmisstänkte kungavännen i tid, vilket kan leda till att fallet preskriberas. Mannen, som har nära band till kungafamiljen, har åtalats för sexköp efter en händelse på en massagesalong. Polisen sökte honom i hans bostad i anknytning till hovet för att delge honom misstanke om brott, men han har inte gått att få tag på. På måndag preskriberas fallet, vilket frustrerar polisen. Leif GW Persson säger att det inte hade varit svårt för polisen att hitta honom om det hade varit ett prioriterat ärende, och att det är tråkigt att fallet nu preskriberas. Hovet vägrar kommentera situationen och Stockholm tingsrätt bekräftar att det är bråttom att hitta mannen innan preskription inträder. En polisinsats mot massagesalongen visade att över 2 500 misstänkta sexköp hade ägt rum under tre månaders spaning, och en man med koppling till kungafamiljen misstänks vara inblandad.