Regionerna måste själva bekosta covidvaccineringar nästa år: en utmanande situation.


Efter att det statliga stödet för regionernas vaccinationsarbete har avslutats står Region Västerbotten liksom många andra regioner inför ekonomiska utmaningar. Regiondirektören Tommy Svensson menar att detta kommer innebära en stor utmaning för vårens covidvaccinering.

– Det pågår diskussioner just nu. Det är en besvärande situation när regeringen överlåter kostnaderna till regionen eftersom covidvaccineringen är förknippad med höga kostnader, säger Tommy Svensson om vaccinationens ekonomiska hantering.

Ta del av rekommendationer

Folkhälsomyndigheten förväntas ge rekommendationer om vilka som bör vaccinera sig framöver.

– Vi brukar följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det är fortfarande bara rekommendationer, påpekar Tommy Svensson.

I december ska regionstyrelsen fatta beslut om hur vården av covidvaccineringen ska hanteras. Själva vaccinet kommer fortfarande att bekostas av staten.

Kan det bli aktuellt att begränsa vilka som vaccineras mot covid framöver och kan Region Västerbotten börja ta betalt för vaccinationen? Hör Tommy Svenssons svar i klippet ovan.