Så hanterar du nyhetsmörkret: ”Behåll perspektivet”