utbilda läkare för att göra snabbare cancerbedömningar


I regionens vårdcentraler har nya och snabbare arbetssätt införts, bland annat används teledermatoskop för att undersöka hudförändringar. Läkare tar digitala bilder på misstänkta fläckar och skickar dem till experter för bedömning och återkoppling.

Elinor Nemlander, projektledare för kunskapsteamet cancer i primärvården, Caprim, poängterar att genom att kunna konsultera erfarna specialister och snabbt få tillbaka expertsvar ökar kunskapen inom primärvården. Detta kan leda till att fler cancerfall hittas i ett tidigt skede.

Projektet blir permanent

Pilotprojektet kommer nu att permanentas med stabil finansiering från Region Stockholm. Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd, kommenterar att detta är i linje med målet att vårdcentraler ska vara det första navet i vården dit patienter ska vända sig.