Utbrottet av en vulkan hotar Island – faran är överhängandeVulkanutbrott kan ske när som helst på Island

En evakuering har skett i staden Grindavík på Island efter att en 15 kilometer lång och 800 meter djup magmatunnel har bildats under staden. Enligt norske geologen Børge Johannes Wigum är det väldigt dramatiskt och magmatunneln ligger bara en och en halv kilometer under staden. Staden har 2 800 invånare och evakuerades under natten, men husdjuren har lämnats kvar och planer om att hämta dem har försenats.

Under fredagen drabbades Island av 800 jordbävningar på 14 timmar, vilket har skapat oro hos invånarna. Om Grindavík klarar sig från ett vulkanutbrott kan de våldsamma skakningarna ändå leda till konsekvenser enligt geologen Børge Johannes Wigum.

Det har gått 50 år sedan en befolkad del av Island senast drabbades av ett vulkanutbrott. Det mest uppmärksammade utbrottet på Island inträffade vid vulkanen Eyjafjallajökull 2010, vilket ledde till att askan spreds över Europa och stoppade flygtrafiken under flera veckor.