Vulkanvarning: Risken för utbrott på Island ökarOron sprids på Island när 800 jordskalv har inträffat det senaste dygnet och en orange varning har utfärdats för ett möjligt vulkanutbrott på Reykjaneshalvön. Invånarna flyr staden Grindavik medan myndigheterna följer händelseförloppet noga. Trots evakueringsvägar och förberedelser är det ännu oklart hur många invånare som har lämnat staden. Även katthemmet Kattholt har uppmanat invånare att lämna sina husdjur till ett nödboende för kattungar.

Väderinstitutet varnar för att det kan ta flera dagar innan magman når ytan, vilket kan leda till ett vulkanutbrott. Tecken på framtida vulkanutbrott har även setts vid Sundhnjúkagígar och liknar de som sågs före utbrottet vid Fagradalsfjall 2021.

Efter skalven har Blue Lagoons varma källa stängts i förebyggande syfte. Samtidigt har rikspolischefen utlyst undantagstillstånd och polisen har stängt av evakueringsvägen efter att den skadats i ett skalv. Trots att det än så länge inte finns någon anledning att evakuera staden, har många invånare redan lämnat Grindavik på grund av rädslan för ett kommande vulkanutbrott.