Dammens otroliga förvandling till knallrosa


Severino Urubio från Hilo, Hawaii, tar bilder av den rosa dammen i reservatet Kealia Pond National Wildlife Refuge.
Severino Urubio från Hilo, Hawaii, tar bilder av den rosa dammen i reservatet Kealia Pond National Wildlife Refuge.

En damm i ett viltreservat på Hawaii har genomgått en mystisk förvandling. Det rosa vattnet – som taget ur en scen från filmen ”Barbie” – lockar nu skaror av nya besökare till parken på Maui.

Personal har övervakat dammens förvandling sedan den 30 oktober.

– Jag fick en rapport från någon som gick på stranden, som ringde och sade ”det pågår något konstigt här”, berättar parkchef Bret Wolfe.

Först misstänktes algblomning ligga bakom färgen, men laboratorietester kunde utesluta giftalger som orsaken.

Boven tros i stället vara halobakterier, som trivs i vatten med en hög salthalt. I och med torkan har dammen inte fyllts på med nytt vatten på länge och salthalten befaras ha stigit. Trots tidigare torrperioder har dock ingen förut sett vattnet bli rosa.

Parken som består av våtmark är hemvist för flera hotade fågelarter. Det rosa vattnet verkar inte skada fågellivet, enligt personalen.