Dubblerat tyskt stöd till Ukraina: KällorTysklands förbundskansler Olaf Scholz och hans regeringskoalition har enats om att fördubbla det tyska militära stödet. Detta beslut har väckt diskussion och debatt, både i Tyskland och internationellt. Det ökade militära stödet ses av vissa som en nödvändig åtgärd för att stärka Tysklands försvarskapacitet, medan andra ser det som en oroväckande utveckling som kan öka spänningen i regionen. Beslutet har också lett till kritik gentemot regeringen och dess politik. Det återstår att se hur detta beslut kommer att påverka det tyska försvaret och relationerna med andra länder.