Kvarstår problemet med magsjukebakterier i Visbyvatten