Nord Stream skadas av politiskt känsligt läge i Ukraina