– Risken för vulkanutbrott på Island ökar – Ökande fara för explosiva vulkanutbrott på Island – Hotet om vulkanutbrott på Island ökar – Ökad risk för explosiva utbrott från isländska vulkanerSkador på vägar på Island efter vulkaniska jordbävningar

Jordbävningsaktiviteten på Island har rört sig söderut och nu sträcker den sig ut i havet. Detta ökar risken för att ett kommande utbrott kan vara explosivt. En seismolog vid Uppsala universitet, Björn Lund, säger att ett kommande utbrott skulle kunna skapa ett upp till 15 kilometer högt askmoln.

Sprickzonen där magman kommer upp har växt till närmare 15 kilometer, från nordöst om Blå Lagunen, ner mot de västra delarna av Grindavik och vidare ut i havet. Enligt Lund visar den senaste GPS-datan att magman har kommit väldigt långt upp i jordskorpan, och det är bara 800 meter där det är som grundast.

Samtidigt har jordbävningsaktiviteten avtagit rejält under natten, vilket enligt Lund är ett mönster man sett tidigare inför utbrott. Han säger att det är fortfarande oklart om det blir ett utbrott och var det kan ske.

Eftersom sprickzonen nu sträcker sig ut i havet så kan utbrottet ske där, vilket kan ge explosiva förlopp när magman når vatten. Men enligt Lund är det mest sannolika fortfarande att utbrottet kommer ske på land, en bit norr om Grindavik, även om det är fortsatt osäkert.

Lund säger att det inte är jättebra för djur- och växtlivet i havet, men att utspädningen i vattnet blir kraftig så det blir nog inget större problem. Men det kan bli besvärligt för dem som lever nära där jorden öppnar sig under havet och lavan kommer upp.