EU: Mer hjälp behövs för GazaEU har uttryckt oro över situationen i Gaza och uppmanar till omedelbara pauser för att få in hjälp. EU:s utrikeschef Josep Borrell är nöjd med att ha enats om ett uttalande från alla 27 medlemsländer där man manar till flera omedelbara pauser och uppmanar Israel att visa återhållsamhet för att rädda civila liv. Samtidigt fördömer man Hamas för att använda civila som sköldar och uttrycker oro för sjukhusens situation.

Borrell konstaterar att hjälpläget är akut och att Gaza behöver vatten, bränsle och mat. Han betonar också vikten av att diskutera en lösning för läget efter kriget och hur man kan hantera Gaza på lång sikt.

Samtidigt ökar oron inom EU för utvecklingen på Västbanken och man tar upp det ökade bosättarvåldet. Utrikesminister Tobias Billström (M) framhåller att det är viktigt att skilja på den palestinska myndigheten och Hamas, och att det palestinska folket inte stödjer Hamas agerande. Han poängterar att Hamas är en terrororganisation och inte representerar hela det palestinska folket.