Högsta domstolen åläggs etiska reglerDe nio domarna i USA:s högsta domstol har för första gången infört etiska regler efter kritik mot deras beteende. Beslutet kommer efter att flera domare har tagit emot dyra gåvor och åkt på lyxresor, vilket har minskat allmänhetens förtroende för domstolen. Demokraterna i kongressen har inlett utredningar för att tvinga domstolen att anta etiska regler, men nu har domarna själva tagit fram regelverket för att återupprätta förtroendet för domstolen.

Domarna skriver att avsaknaden av etiska normer har lett till missuppfattningar om deras beteende, och att de nu upprättar regler för att ta bort denna missuppfattning. Trots detta har reglerna redan kritiserats, eftersom det är endast domarna själva som kan utreda överträdelser och det finns inga uppgifter om eventuella straff.

Mest uppmärksamhet har riktats mot domaren Clarence Thomas, som har tagit emot lyxresor från en välkänd Republikansk välgörare. Han har försvarat sitt beteende genom att hävda att det inte varit nödvändigt att redovisa gåvorna. Trots kraven på öppenhet om domarnas ekonomi har Thomas inte redovisat de kritiserade resorna.