Kraftig ökning av fall av kikhosta i Sverige———————————————-

Sprid medvetenhet om kikhosta – små barn kan dö av sjukdomen

Enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten ökar antalet personer som drabbas av kikhosta i Sverige. Statsepidemiolog Magnus Gisslén förklarar att kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn, och det är särskilt farligt för barn under ett år. Under pandemin var antalet fall av kikhosta lågt, men nu har en ökning setts i landet.

För att skydda spädbarn och små barn är det viktigt att föräldrar tar vaccinationen på allvar. Magnus Gisslén rekommenderar gravida kvinnor att vaccinera sig, för att ge skydd mot kikhosta till det nyfödda barnet. Efter födseln ges barnet ytterligare doser enligt barnvaccinationsprogrammet för att bibehålla skyddet.

Föräldrar bör vara medvetna om symtom och försiktiga med vem de låter komma nära sina barn. Om spädbarnet har varit i kontakt med någon med kikhosta rekommenderas att kontakta sjukvården för förebyggande behandling. Magnus Gisslén menar att det är viktigt att respektera sjukdomen när man har små barn.

Under pandemin levde många isolerat, vilket kan ha bidragit till att kikhostan var sällsynt. Nu när restriktioner har lättats och vaccinationseffekten avtar kan sjukdomen spridas igen, även bland vaccinerade personer.

Totalt har 91 fall av kikhosta rapporterats hittills under 2023. Före pandemin, 2019, rapporterades 782 fall enligt Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta kan vara farlig för spädbarn och små barn. Det är viktigt att vara medveten om symtomen och följa rekommendationerna för vaccination för att skydda de allra minsta.