Nya samarbetsråd: Förhindra unga från att hamna i gängsamhörigheterRegeringen tar nya steg för att förebygga ungdomskriminalitet
Regeringen planerar att skapa s.k. ”bob-råd” för att förhindra att ungdomar engagerar sig i brottsliga gäng. Dessa råd kommer att innebära ett närmare samarbete mellan polisen, socialtjänsten, skolan och kriminalvården, med fokus på de ungdomar som är närmast inblandade i gängkriminalitet.

Ett nationellt råd förväntas vara på plats vid årsskiftet för att leda etableringen av regionala och lokala råd. Tanken är att dessa aktörer gradvis ska bygga upp insatserna, riktade mot de kommuner där behovet är som störst.

Enligt polisen är det över 1 700 personer under 18 år som är aktiva inom de kriminella miljöerna, och runt 1 000 nya personer ansluter sig varje år. Regeringen ser detta som en central målgrupp för att kunna vända den negativa utvecklingen.

Bob-råden, där ”bob” står för barn och unga i organiserad brottslighet, ska ge bättre struktur och mer ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa kriminaliteten. Förhoppningen är att arbetet ska kunna ha effekt redan under nästa år.

Det nationella rådet kommer att inkludera olika myndigheter som polisen, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk och Åklagarmyndigheten. De lokala råden kommer att arbeta operativt mot individer och kan inkludera andra aktörer som skolor, hälso- och sjukvården, civilsamhället och näringslivet.

Arbetet ska redovisas för regeringen senast den 6 december nästa år, med en delredovisning den 31 maj.

Källa: Regeringskansliet
TT: När kan arbetet ha effekt?– Förhoppningen är att det ska kunna få effekt redan under nästa år. Det här ska inte vara en seminarieverksamhet. Utan det här har ett väldigt tydligt operativt syfte, att med gemensamma krafter komma väldigt nära varje individ, säger Strömmer.