Antalet hjärtstartare ökar på Skånes kommunhus – bara Bjuvs kan nås dygnet runt


Enligt generalsekreterare Kristina Sparreljung från Hjärt-Lungfonden drabbas cirka 6000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, och idag räddas 677 av dem.

– Vi har sett i andra länder att antalet överlevande kan ökas ytterligare med bättre beredskap och tillgänglighet av hjärtstartare, säger hon.

Otillräcklig tillgänglighet

För tio år sedan hade sex av tio kommunhus en hjärtstartare, men enligt Hjärt-Lungfondens senaste undersökning har den siffran nu stigit till nio av tio. Trots detta är bara en av tio hjärtstartare tillgänglig dygnet runt.

– Det är faktiskt inte tillräckligt. De flesta hjärtstopp sker utanför sjukhus och då är tiden avgörande, menar Kristina Sparreljung.

Bjuv sticker ut

I Skåne är det endast en av 33 kommuner som har en registrerad hjärtstartare tillgänglig dygnet runt vid sitt kommunhus: Bjuv.

Här har hjärtstartaren varit uppsatt på kommunhusets fasad i cirka två år. Genom tydlig skyltning och belysning är startaren lättåtkomlig och synlig även utanför öppettiderna.

– Vi valde att placera den på kommunhuset eftersom det är centralt beläget och där det är mycket folk i rörelse – nära både järnvägsstationen, skateparken och friluftsbadet, säger Bjuvs trygghetssamordnare Stefan Nilsson.

Tror du att allmänheten är medveten om att det finns en hjärtstartare här?

– Jag hoppas att allmänheten är medveten om de hjärtstartare som finns tillgängliga dygnet runt inom kommunen. När de sattes upp kommunicerade vi det på sociala medier och informerade även medborgare och andra verksamheter.