Indikationer på att Erdogan påskyndar processenTurkiska parlamentet röstade för den svenska Natoansökan
Det turkiska parlamentet har röstat igenom den svenska Natoansökan den 30 mars i år. Turkietexperten Paul Levin menar att det finns tecken på att Turkiets president Erdogan skyndar på processen kring den svenska Natoansökan och att den måste ske nästa vecka.

Enligt agendan har det turkiska utrikesutskottet planerat att rösta om Sveriges Natoansökan på torsdag, vilket Paul Levin tolkar som ett positivt tecken för processen. Han tror att om utskottet säger ja, kommer det också att gå igenom i kammaren.

Levin, som är verksam vid Stockholms universitet, har ingen egen information om utskottets positiva sinnelag, men menar att det finns tecken på att processen skyndas på. Han anser att detta kan vara en indikation på att Erdogan vill att Sverige blir medlem i Nato till utrikesministermötet i Bryssel den 28 november.

Det har också rapporterats att den svenska Natoansökan kan vara en bricka i ett spel där Turkiet försöker köpa F-16-stridsflyg av USA. Det verkar finnas ett erbjudande från USA om att Turkiet ratificerar den svenska Natoansökan och då går affären igenom. Skälen till att Erdogan nu tycks vara positiv är oklara, men spekulationer nämner bland annat pågående konflikter i regionen och påtryckningar från övriga Natoländer.