Kravet på politisk ledarskap: Modiga beslut för klimatetSpara artikelnhelskärmFN:s klimatchef Simon Stiell. Arkivbild. Foto: Bebeto Matthews/AP/TTVärldens regeringar tar för små steg för att undvika klimatkrisen, varnar FN som analyserat ländernas åtaganden för att leva upp till Parisavtalet.– COP28 måste bli en tydlig vändpunkt, säger klimatchefen Simon Stiell som menar att det kan finnas anledning till optimism vid toppmötet.Om drygt två veckor samlas representanter för världens länder i Dubai för att försöka växla upp kampen mot den skenande klimatförändringen. Att COP28 behöver bli en språngbräda för kraftig ambitionshöjning står klart ännu en gång, sedan FN:s klimatsekretariat analyserat nationella åtaganden från Parisavtalets 195 länder.Analysen inkluderar 20 nya eller uppdaterade klimatplaner som lämnats in under året.För att leva upp till Parisavtalet har länderna kommit överens om att sträva efter att de globala utsläppen av växthusgaser, som är roten till problemet, ska minska kraftigt så snart som möjligt. Syntesrapporten från klimatsekretariatet visar att utsläppen av växthusgaser inte längre kommer att öka efter 2030, jämfört med 2019 års nivåer.Men de minskar inte så snabbt som de behöver göra, enligt vetenskapen.För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed undvika klimatförändringens mest förödande effekter krävs en minskning av utsläppen med 43 procent till 2030, jämfört med 2019 års nivåer, enligt FN:s klimatpanel IPCC.Små stegOm länderna lever upp till sina åtaganden i klimatplanerna kommer utsläppen att öka med 8,8 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det är en marginell förbättring från förra året, då planerna pekade mot en utsläppsökning på 10,6 procent till 2030.– Tillsammans tar regeringar små steg för att avvärja klimatkrisen. De måste ta djärva kliv framåt på COP28 för att komma på rätt spår, säger FN:s klimatchef Simon Stiell i en videokommentar.– COP28 måste bli en tydlig vändpunkt. Regeringar måste inte bara komma överens om vilka kraftfullare klimatåtgärder som kommer att vidtas utan också börja visa exakt hur de tänker leverera dem.I samband med klimatmötet i Dubai avslutas den första hälsokontrollen av Parisavtalet. Den så kallade globala översynen visar även den att ländernas gemensamma åtaganden inte är tillräckliga och att det går för långsamt.Men den lyfter också fram konkreta åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. Ett slut på avskogningen, kraftigt ökade investeringar i förnybar energi, minskningar av andra växthusgaser än koldioxid och ett mer hållbart jordbruk är några exempel.Verktyg och lösningarTanken är att den globala översynen ska leda till höjda ambitioner när länderna ska lämna in nya och uppdaterade klimatåtaganden till COP30, år 2025.– Den globala översynen visar klart och tydligt var framstegen går för långsamt. Men den beskriver också det stora utbudet av verktyg och lösningar som länder lagt fram, säger Stiell.– Miljarder människor förväntar sig att deras regeringar ska plocka upp den här verktygslådan och börja arbeta.Om länderna kommer till COP28 med ”laserfokus på lösningarna” finns anledning till optimism, menar Stiell som efterlyser ökat fokus på omställningens positiva effekter:– Fler jobb, högre löner, ekonomisk tillväxt, möjligheter och stabilitet, mindre föroreningar och bättre hälsa.FAKTACOP28FN:s klimattoppmöten, COP, hålls på olika platser varje år. COP står för ”Conference of the Parties” och syftar på parterna i FN:s klimatkonvention.COP28 i hålls i Dubai i Förenade arabemiraten, 30 november till 12 december.I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Det ska främst ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.I samband med COP28 avslutas den första globala översynen av hur ländernas insatser och åtaganden ligger till i förhållande till Parisavtalets mål. Det är en avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna och visar att de globala utsläppen inte ligger i linje med vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Tvärtom fortsätter utsläppen att öka och fönstret för att lyckas med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.Läs merFAKTADen globala översynenParisavtalets globala översyn (”global stocktake”) ska var femte år stämma av hur det går i det kollektiva arbetet för att tackla klimatförändringarna. Den utvärderar världens framsteg när det gäller utsläppsminskningar, klimatanpassning och finansiering och stöd för att hantera den globala uppvärmningen.Tanken är också att översynen ska fungera som en accelerator och få länderna att skärpa sina åtaganden.Översynen ska utvärdera framstegen i klimatarbetet på global, inte nationell, nivå samt identifiera gapen som finns till att uppfylla målen i Parisavtalet såväl som vilka möjligheter som finns för att överbrygga dem.Processen pågår under två år och avslutas på COP28 i Dubai i december. Då kommer det att visa sig hur länder politiskt kommer att tackla de gap och möjligheter som har identifierats.Källa: World Resources InstituteLäs mer