Så arbetar CSN för att minska väntetiderna till studiestöd


Enklare regler ska snabba på besked om omställningsstudiestöd. Arkivbild.


Det nya studiestödet för personer som arbetat länge dras med långa handläggningstider. Centrala studiestödsnämnen (CSN) har nu lämnat förslag till regeringen hur reglerna kan förenklas, så att de sökande kan få svar snabbare.

Nu, i november, väntar uppskattningsvis 20 000 personer på besked om de får det så kallade omställningsstudiestödet, varav en mindre andel väntat i ett år.

”Nya regler som underlättar prövningen behöver snabbt komma på plats för att inte situationen ska förvärras ytterligare”, säger utredaren Joacim Strömblad i ett pressmeddelande.

Ett av CSN:s förslag är att slopa kravet på att den sökande ska ha arbetat ett visst antal timmar under åtta av de senaste fjorton åren, eftersom kontrollen av detta är så tidsödande. I stället ska enbart arbetsinkomster kontrolleras, samtidigt som inkomstgränsen sänks.

CSN föreslår också att fler studerande ska ha förtur till ytterligare omställningsstudiestöd, så att de kan fullfölja studierna och snabbare komma tillbaka till arbetsmarknaden.