Stenevi om SD:s klimatomsvängning: Bakom dimridåerna


Stenevi är mycket kritisk till att överenskommelsen inte specificerar några delmål och att de svenska klimatutsläppen förväntas öka med regeringens politik.

– Det är vilseledande. Att fastställa årtalet 2045 och sedan bortse från om utsläppen minskar eller ökar fram till dess är ett stort problem. Det är den totala mängden växthusgaser som släpps ut mellan nu och 2045 som kommer att påverka hur mycket uppvärmningen ökar, och för närvarande missar vi det 1,5-gradsmålet, säger hon.

Stenevi har beställt statistik från Riksdagens utredningstjänst som visar att utsläppen från transportsektorn förväntas öka med 50 procent nästa år med regeringens politik – något som hon beskriver som ”katastrofalt”.

Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen medger att utsläppen kommer att öka på kort sikt, men försvarar regeringens politik.

Ingen enighet om etappmål

– Ur ett globalt perspektiv är det inte en hållbar politik att köpa stora mängder biodrivmedel med tveksam klimatnytta och blanda dem i de svenska bränsletankarna. Att fokusera på elektrifiering är en mer rimlig väg framåt, säger han.

Trots överenskommelsen finns det osäkerhet kring de så kallade etappmålen, vilket är en form av kontroller för att bestämma utsläppsnivåerna till exempelvis 2030.

Det tidigare målet att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 vill SD ompröva.

Stenevi reagerar starkt:

– Det Martin Kinnunen säger är att SD har gått med på etappmål – men att de ska försvagas. Vi vill skärpa dem istället, säger hon.